Competenties

Bij Gastouderbureau Kokie wordt de nadruk gelegd op de volgende vier competenties van een gastouder:

Sociaal emotionele veiligheid
De gastouder heeft de taak om als het ware een tweede thuis te bieden voor het gastkind. De genegenheid, die het kind nodig heeft van ouders, kan alleen tijdelijk worden overgenomen wanneer de gastouder zelf een hart vol van liefde heeft voor het kind en zich ook wil en kan inleven in zijn/haar denkwereld. Alleen dan kan een gastouder veiligheid bieden en een vertrouwelijke band opbouwen met het kind zodat het onbevreesd zichzelf durft te zijn. Het kind moet zich bij de gastouder thuis kunnen voelen. Verder is het belangrijk, om een luisterend oor en belangstelling te hebben voor wat het kind thuis of op school doet of meemaakt.

Persoonlijke competentie
Wij vinden het belangrijk dat een gastouder in de omgang met het kind gelegenheid biedt voor het ontwikkelen van de persoonlijke competenties (vaardigheden). Hierbij worden de volgende ontwikkelingsgebieden in acht genomen: kennis over het eigen lichaam, grove/fijne motoriek, spraak/taal, ordenen/rekenen, aandacht/concentratie, cognitieve, zintuiglijke en morele ontwikkeling, omgevingsbewustzijn en spel (manipuleren, fantasie, logisch denken, samenwerken, regels). Dit wordt afgestemd met de vraagouders om goed in te kunnen schatten waar de kinderen aan toe zijn en waar hun interessegebieden liggen.

Sociale competentie
De gastouder moet het kind als eerste de ruimte geven om te wennen wanneer het voor het eerst komt of als het kind nog niet zo lang bij de gastouder komt. De gastouder kan zelf helpen door gesprekjes met de kinderen te hebben, het actief stimuleren samen te spelen, dingen te delen en respectvol om te gaan met anderen ongeacht hun geloof of etnisch- en sociale achtergrond. De mate waarin een kind kan leren samenspelen is afhankelijk van de leeftijd, want een peuter speelt eerst meestal “naast” kinderen en zal iets later “met” kinderen leren spelen aangezien ze nog volop zichzelf aan het ontdekken zijn.  

Normen, waarden en cultuur
Het overdragen van normen en waarden speelt een belangrijke rol bij het vormen van de identiteit van een kind, daarom wordt door gastouders hieraan ook aandacht besteed in de opvang. 

Beheers jij deze competenties of zou je hieraan willen werken? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Geef je op als gastouder bij Kokie!