Downloads

Op deze pagina vindt u een overzicht van alle interessante Links & Downloads die van toepassing zijn voor dagopvang. Klik op een van onderstaande links om de informatie te openen. Ontbreekt er iets of heeft u vragen dan horen we dat uiteraard graag.
www.toeslagen.nl- Rekenmodule van de Belastingdienst
www.ggdhvb.nl - Het laatste 'gezondheidsnieuws' van de GGD
www.degeschillencommissie.nl - Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen

www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/kdv-psz-bso - Richtlijnen RIVM

Pedagogisch beleidsplan GOB Kokie