Hoe word je gastouder?

Voor je als gastouder aan de slag kunt, dien je wel aan een aantal overheidseisen te voldoen:

Ben je minimaal 18 jaar oud?
Beschik je over een diploma MBO-2 ‘Helpende Welzijn’ of een ander goedgekeurd diploma?
Kun je een Verklaring Omtrent het Gedrag krijgen?
Heb je een diploma EHBO aan kinderen?

Van Gastouderbureau Kokie mag je verwachten dat we je met raad en daad bijstaan, we zijn flexibel en denken met je mee. Uiteraard staan we open voor feedback. Ben je enthousiast na het lezen van bovenstaande informatie, meld je dan aan of neem vrijblijvend contact met ons op. We zijn altijd op zoek naar gemotiveerde gastouders!

Diploma's

Diploma’s op mbo-2 niveau:

a) Helpende breed 2

b) Helpende sociaal agogisch werk 2

c) Helpende welzijn 2

d) Helpende Zorg en Welzijn 2

e) Verzorgingsassistent(e)

Diploma’s op mbo-3 of -4 niveau (ook MDGO / MHNO / MSPO / Leerlingwezen):

f) A verpleegkundige

g) Activiteitenbegeleider (AB)

h) Activiteitenbegeleiding (AB)

i) Agogisch Werk (AW)

j) akte hoofdleidster kleuteronderwijs

k) akte Kleuterleidster A

l) akte Kleuterleidster B

m) Akte van bekwaamheid als hoofdleidster bij het kleuteronderwijs

n) Akte van bekwaamheid als leidster aan kleuterscholen

o) Akte van bekwaamheid als leidster bij het kleuteronderwijs

p) Arbeidstherapie (AT)

q) A-Verpleegkundige

r) A-verpleger

s) B Verpleegkundige

t) B-Verpleegkundige

u) B-verpleger

v) Cultureel werk (CW)

w) Diploma A (ziekenverpleging)

x) Diploma B (ziekenverpleging)

y) Extramurale gezondheidszorg (EMGZ)

z) Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang

aa) Inrichtingswerk (IW)

bb) Kinderbescherming A

cc) Kinderbescherming B

dd) Kinderverzorging en Opvoeding

ee) Kinderverzorging/Jeugdverzorging (KV/JV)

ff) Kinderverzorgster (KV)

gg) Kinderverzorgster van de centrale raad voor de

kinderuitzending

hh) Kultureel werk (KW)

ii) Leidster kindercentra (niet van OVDB)

jj) Leidster Kindercentra van de OVDB

kk) Onderwijsassistent

ll) Onderwijsassistent PO/SO (primair onderwijs/speciaal onderwijs)

mm) Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang

nn) Pedagogisch Werker 3 Kinderopvang

oo) Pedagogisch Werker 4 Kinderopvang

pp) Pedagogisch Werker niveau 3

qq) Pedagogisch Werker niveau 4

rr) Residentieel Werk (RW)

ss) Sociaal Agogisch 2

tt) Sociaal Agogisch II

uu) Sociaal Cultureel Werk

vv) Sociaal Dienstverlener (SD)

ww) Sociaal Pedagogisch Werker

xx) Sociaal Pedagogisch Werker 3 (SPW-3)

yy) Sociaal Pedagogisch Werker 4 (SPW4)

zz) Sociaal-Cultureel Werker (SCW)

aaa) Sociale Arbeid (SA, SA2 of SAII)

bbb) Sociale Dienstverlening (SD, SA, SA1 of SAI)

ccc) Sport en Bewegen (niveau 3 en 4)

ddd) Sport- en bewegingscoördinator (niveau 4)

eee) Sport- en bewegingsleider (niveau 3)

fff) SPW lang

ggg) Vakopleiding Leidster kindercentra (conform de WEB)

hhh) Verdere Scholing in Dienstverband (VSID) richting kinderdagverblijven

iii) Verpleegkunde

jjj) Verpleegkunde A

kkk) Verpleegkunde B

lll) Verpleegkunde Z

mmm) Verpleegkundige

nnn) Verplegende (VP)

ooo) Verpleging (VP)

ppp) Verpleging A

qqq) Verpleging B

rrr) Verzorgende (VZ niveau 3 of VZ lang)

sss) Verzorgende beroepen (VZ)

ttt) Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (VIG)

uuu) Verzorging (VZ)

vvv) Z Verpleegkundige

www) Z-Verpleegkundige

xxx) Zwakzinnigenzorg

Diploma’s op hbo niveau:

a) Akte Lager onderwijs zonder hoofdakte (oude kweekschoolopleiding)

b) Akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer(es)

c) Akte van bekwaamheid als leidster of hoofdleidster bij het kleuteronderwijs

d) Akte van bekwaamheid als onderwijzer(es)

e) Akte van bekwaamheid als volledig bevoegd onderwijzer(es)

f) Akte van bekwaamheid N XI

g) Akte van bekwaamheid tot het geven van middelbaar onderwijs in de lichamelijke oefening

h) Applicatiecursus leraar basisonderwijs (als vervolg op en in combinatie met

    kleuterakte A/B)

i) Applicatiecursus volledig bevoegd onderwijzer(es)

j) Bachelor of Nursing

k) Creatieve therapie (waaronder Mikojel)

l) Cultureel Werk (CW) 

m) Culturele en Maatschappelijke vorming (CMV)

n) docent Dans

o) docent Drama

p) Docerend musicus

q) Educatieve therapie (Mikojel)

r) Extramurale gezondheidszorg (EMGZ)

s) Hogere sociaal-pedagogische opleiding van leider

s op het terrein van jeugdvorming en

volksontwikkeling

t) Hoofdonderwijzer

u) Inrichtingswerk (IW)

v) Jeugdwelzijnswerk

w) Kinderverzorging en kinderopvoeding

x) Kinderverzorging en opvoeding

y) Kreatief Educatief Werk

z) Kunstzinnig vormende opleiding op HBO-niveau (docentenrichting binnenkunstonderwijs

    of kunstzinnige richting binnen lerarenopleiding)

aa) Kunstzinnige therapie

bb) Leraar basisonderwijs (aan Hogeschool, PABO of IPABO)

cc) Leraar lichamelijke oefening (ALO)

dd) Leraar voortgezet onderwijs van eerste graad in tekenen

ee) Lerarenopleiding Omgangskunde

ff) Lerarenopleiding Verzorging/Gezondheidskunde

gg) Lerarenopleiding Verzorging/Huishoudkunde

hh) Maatschappelijk Werk (MW)

ii) Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD)

jj) NXX (volgens de Wet op het voortgezet onderwijs)

kk) Pedagogiek (HBO-bachelor)

ll) Pedagogiek MO-A of kandidaatsexamen Pedagogiek

mm) Pedagogische Academie

nn) Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH)

oo) Sport en Bewegen

pp) Verpleegkunde