Kinderopvangtoeslag

Als ouder heeft u recht op kinderopvangtoeslag. Dit betekent voor U als vraagouder een teruggave in de opvangkosten van maximaal € 6,15 per kind, per uur. Deze teruggave is afhankelijk van het  verzamelinkomen van u en uw partner.

Ook als een familielid zoals oma of opa, oom of tante, op de kinderen past, heeft  u als vraagouder recht op kinderopvangtoeslag. U kunt dan het familielid een vergoeding geven voor het oppassen. De oppas moet er wel rekening mee houden dat deze vergoeding belastbaar inkomen is en dat dit van invloed kan zijn op de hoogte van eventuele uitkeringen of inkomensafhankelijke toeslagen (zoals zorg- of huurtoeslag).

Voorwaarde om aanspraak te kunnen maken op kinderopvangtoeslag is wel dat vraagouder en gastouder ingeschreven staan bij een gastouderbureau. Het gastouderbureau zorgt er middels controlerende huisbezoeken en evaluatiegesprekken voor, dat de kwaliteit van de kinderopvang gewaarborgd blijft.

Ook dient de gastouder geregistreerd te staan in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Om opgenomen te worden in het LRKP moet de gastouder in het bezit zijn van een certificaat EHBO of EHBO aan kinderen. Verder dient hij/zij een diploma te hebben van een van de opleidingen die op de lijst staan van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Welzijn.