Klachten


Gastouderbureau Kokie doet uiteraard haar uiterste best om de opvang zo goed mogelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat er een verschil van mening ontstaat tussen ouders en gastouderbureau Kokie, een gastouder en gastouderbureau Kokie en ouders en een gastouder over de opvang van de kinderen. In deze klachtenprocedure leest u hoe u een klacht kunt indienen.

Wanneer een klacht indienen?

Indien u een klacht heeft kunt u als ouder terecht bij het hoofd van gastouderbureau Kokie óf bij de onafhankelijke Geschillencommissie Kinderopvang en peuterspeelzalen. Meer informatie is te vinden op hun site www.degeschillencommissie.nl. Onze voorkeur gaat er naar uit om eerst samen te kijken of we een gepaste oplossing voor uw klacht kunnen vinden. Het is vaak het beste om de klacht eerst te bespreken met degene tegen wie de klacht zich richt. Misschien kunt u in een gesprek tot een oplossing komen. Als u het moeilijk vindt om een gesprek aan te gaan kunt u altijd de hulp inroepen van een vertrouwenspersoon, bijvoorbeeld een andere ouder, een vriend(in) of familielid.

Hoe kunt u een klacht indienen via gastouderbureau Kokie?

U kunt uw klacht, binnen 14 dagen na constatering, schriftelijk en deugdelijk gemotiveerd indienen bij kinderopvang Kokie, Bontwerkersgaarde 16, 2542 ES in Den Haag.  Deze brief kan niet anoniem gestuurd worden, aangezien er dan niet tot behandeling van de klacht over kan worden gegaan.

Vermeldt u in ieder geval:

  • Uw naam, adres, woonplaats;
  • Periode waarop de betaling betrekking heeft;
  • Bedrag waarop de klacht betrekking heeft;
  • Omschrijving van de klacht.