Oudercommissie


Een nieuwe fase in het nog jonge leven van uw kind is aangebroken. Voor de eerste keer naar de opvang.  Als ouders weten wij dat het best moeilijk kan zijn om uw kind achter te laten in ‘vreemde handen’. Om dat vreemde meer vertrouwd te maken, kunt u als ouders op verschillende wijzen betrokken worden bij de opvang. Door de hulp en inzet van u als ouder kunnen wij diverse dingen organiseren voor u als ouder en voor de gastouders van de kinderen.

Om als ouder meer betrokken te zijn bij de opvoeding van uw kinderen is het mogelijk deel te nemen aan een oudercommissie. Ouders zijn eindverantwoordelijk voor de zorg en de opvoeding van hun kinderen en in eerste instantie de belangenbehartigers van hun kind. Het is mogelijk lid te worden van deze commissie. Maximaal één ouder per huishouden kan lid zijn van de oudercommissie.

Wat is en doet de oudercommissie van Gastouderbureau Kokie?

Zoals het woord het al zegt, bestaat de oudercommissie uit ouders van de kinderen die worden opgevangen. De commissie bestaat uit minimaal 3 en maximaal 7 leden. De secretaris zal minimaal vier keer per jaar een vergadering bijeen roepen.

In de eerste plaats vormt de oudercommissie een schakel tussen de ouders gastouders van de kinderen en het bestuur van gastouderbureau Kokie. Daarnaast wordt de oudercommissie op de hoogte gehouden van het werk van gastouderbureau Kokie en de eventuele beslissingen die gemaakt worden. Ook kunnen er via de oudercommissie ideeën doorgegeven worden, waarna ze besproken worden in de vergadering van de oudercommissie. Ongeveer vier keer per jaar komt de oudercommissie en de houder van gastouderbureau Kokie bij elkaar. En als laatste zorgt de oudercommissie zelf voor het werven van nieuwe leden.

Ook lid worden van de oudercommissie?

Meld u aan via info@gastouderbureaukokie.nl