Visie

De visie van gastouderbureau Kokie  in het kort:

  • Ieder kind is uniek en wordt door de gastouders gewaardeerd en gerespecteerd om wie hij is. 
  • Er wordt geleerd om waardering en respect te hebben voor een ander.
  • De relatie met gastouders biedt warmte, vertrouwen en veiligheid. Het kind voelt zich er thuis.
  • Het kind wordt uitgedaagd in zijn ontwikkeling door middel van activiteiten passend bij zijn leeftijd en karakter, waardoor zelfvertrouwen en zelfstandigheid wordt verkregen.
  • Er worden duidelijke grenzen gesteld door de gastouders.
  • Het kind krijgt ruimte voor zijn eigen ontwikkeling in zijn eigen tempo.
  • Met name de jonge kinderen van ongeveer 2 tot 4 jaar krijgen een duidelijke dagindeling aangeboden. De allerkleinsten volgen hun eigen ritme en worden daarin gevolgd door de gastouders.
  • De gastouders besteden aandacht aan normen en waarden.
  • De gastouders van gastouderbureau Kokie garanderen een veilige en hygiënische opvangomgeving.

Gastouderbureau Kokie gaat ervan uit dat een kind wordt geboren met een eigen karakter en aanleg en dat het kind goed is zoals het is. Naar ons idee is elk kind leergierig en nieuwsgierig en heeft uit zichzelf de drang zich te ontwikkelen. Om het kind de kans te geven zich te ontwikkelen is het belangrijk om een omgeving te bieden met voldoende uitdaging en veiligheid. Met omgeving wordt bedoeld alles waar het kind mee te maken krijgt: de opvanglocatie, de andere kinderen en de gastouders. Met veiligheid wordt bedoeld veilig speelgoed en een veilige inrichting, maar ook de figuurlijke veiligheid die de gastouders dienen te bewaken om het kind geborgenheid en bescherming te bieden als het kind het nodig heeft. Met ruimte wordt bedoeld zowel de letterlijke als de figuurlijke ruimte, de ruimte om jezelf te zijn en je te kunnen uiten. We realiseren ons dat in de kinderopvang de persoonlijke aandacht toch anders is dan thuis, maar in een groep gaat juist het structuur bieden makkelijker. Kinderen imiteren elkaar immers vaak.